Good!
 • ชื่อสินค้า: น้ำมันแล็กเคอร์
 • GP CLEAR LACQUERS
 • ขนาดบรรจุ: 1/4GL, 1GL, 5GL

น้ำมันแล็กเคอร์(GP CLEAR LACQUERS) ทั้งชนิดเงาและด้าน เหมาะกับงานเฟอร์นิเจอร์ และงานเคลือบทั่วไป ทนต่อรอยขีดข่วน

แล็กเคอร์เงา (Gloss) #6000

5 Gallon บรรจุ 18.925 ลิตร
1 Gallon บรรจุ 3.785 ลิตร
1/4 Gallon บรรจุ 0.946 ลิตร

แล็กเคอร์ด้าน (Flat) #6082

1 Gallon บรรจุ 3.785 ลิตร
1/4 Gallon บรรจุ 0.946 ลิตร

Share this:


น้ำมันแล็กเคอร์(GP CLEAR LACQUERS) ทั้งชนิดเงาและด้าน เหมาะกับงานเฟอร์นิเจอร์ และงานเคลือบทั่วไป ทนต่อรอยขีดข่วน

วิธีใช้ ใช้ทาเคลือบหรือพ่นพื้นผิวที่ต้องการ โดยพื้นผิวต้องสะอาด กรณีต้องการงานเคลือบหรือพ่นพื้นผิวให้มีความด้าน ให้ใช้น้ำมันเคลือบแล็คเคอร์ ชนิดด้าน เบอร์ 6082 ทา หรือพ่นทับน้ำมันเคลือบเงาได้ แต่ต้องไม่นำทั้ง 2 ชนิด ผสมเข้าด้วยกัน กรณีต้องการใช้พ่น ให้เจือจาง ในอัตราส่วนทินเนอร์ต่อแล็คเคอร์ เท่ากับ 1:3 หรือเจือจางให้บางได้ ตามต้องการ

คำเตือน เป็นวัตถุไวไฟ อย่าเก็บในที่มีอุณหภูมิสูง หลีกเลี่ยงการสูดดม ใช้ในที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ปิดฝาให้แน่นหลังการใช้ และเก็บให้พ้นมือเด็ก

 • บรรจุด้วยวัสดุ:
  กระป๋องอลูมิเนียม
 • ปริมาณของสินค้า
  ขนาด 5 แกลอน บรรจุ 18.925 ลิตร
 • ขนาด 1 แกลอน บรรจุ 3.785 ลิตร
 • ขนาด 1/4 แกลอน บรรจุ 0.946 ลิตร
 • พื้นที่ใช้งาน:
  ขนาด 5 แกลอน พื้นที่ใช้งาน 150-160 ตรม. /เที่ยว
 • ขนาด 1 แกลอน พื้นที่ใช้งาน 30-35 ตรม./เที่ยว
 • ขนาด 1/4 แกลอน พื้นที่ใช้งาน 8-10 ตรม./เที่ยว
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง