Good!
 • ชื่อสินค้า: น้ำมันผสมสี
 • GP ENAMEL THINNER
 • ขนาดบรรจุ: 1/4GL, 1GL

น้ำมันผสมสี (GP ENAMEL THINNER) น้ำมันผสมสี “เฟลกซ์” เป็นตัวทำละลาย ใช้กับสีน้ำมันสำเร็จรูปเคลือบเงาชนิดแอลขีด “เฟลกซ์” หรือสีน้ำมันเคลือบเงาอื่นๆ สีน้ำมันและน้ำมันวานิช

น้ำมันผสมสีเฟลซ์ (GP FLEX THINNER) #5248

1 Gallon บรรจุ 3.785 ลิตร
1/4 Gallon บรรจุ 0.946 ลิตร

Share this:


น้ำมันผสมสี (GP ENAMEL THINNER) น้ำมันผสมสี “เฟลกซ์” เป็นตัวทำละลาย ใช้กับสีน้ำมันสำเร็จรูปเคลือบเงาชนิดแอลขีด “เฟลกซ์” หรือสีน้ำมันเคลือบเงาอื่นๆ สีน้ำมันและน้ำมันวานิช

วิธีใช้ ใช้ผสมสีน้ำมันสำเร็จรูปเคลือบเงา “เฟลกซ์” ไม่ควรผสมเกินร้อยละ 10 ของสีน้ำมันที่ต้องการเจือจาง กรณีต้องการใช้พ่น ไม่ควรผสมเกินร้อยละ 20 น้ำมันผสมสีเฟลซ์ยังล้างทำความสะอาดแปรง เครื่องมือและอุปกรณ์การพ่นสีได้อีกด้วย

คำเตือน อย่าเก็บในที่มีอุณหภูมิสูง หลีกเลี่ยงการสูดดม ใช้ในที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ปิดฝาให้แน่นหลังการใช้ และเก็บให้พ้นมือเด็ก

 • บรรจุด้วยวัสดุ:
  กระป๋องอลูมิเนียม
 • ปริมาณของสินค้า
  ขนาด 1 แกลอน บรรจุ 3.785 ลิตร
 • ขนาด 1/4 แกลอน บรรจุ 0.946 ลิตร
 • พื้นที่ใช้งาน:
  ขนาด 1 แกลอน พื้นที่ใช้งาน 30-35 ตรม./เที่ยว
 • ขนาด 1/4 แกลอน พื้นที่ใช้งาน 8-10 ตรม./เที่ยว
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง