Good!
 • ชื่อสินค้า: สีน้ำมัน
 • GP FLEX FINISHES
 • ขนาดบรรจุ: 1/32GL, 1/16GL, 1/4GL, 1GL

สีน้ำมัน(GP FLEX FINISHES) “เฟลกซ์ ฟินนิช” เป็นสีน้ำมันสำเร็จรูปเคลือบเงาชนิดแอลขีด (ALKYD) ของเจเนอรัลเพ้นท์ เป็นสีใช้งานเอนกประสงค์ ใช้ง่ายใช้ทาหรือพ่น เหมาะสำหรับงานไม้ โลหะและพื้นผิวที่ยึดเกาะได้ยาก มีสีสวยสด ทนทานเป็นเลิศ ทำความสะอาดได้ง้าย

Share this:

Colors

สีน้ำมัน(GP FLEX FINISHES) “เฟลกซ์ ฟินนิช” เป็นสีน้ำมันสำเร็จรูปเคลือบเงาชนิดแอลขีด (ALKYD) ของเจเนอรัลเพ้นท์ เป็นสีใช้งานเอนกประสงค์ ใช้ง่ายใช้ทาหรือพ่น เหมาะสำหรับงานไม้ โลหะและพื้นผิวที่ยึดเกาะได้ยาก มีสีสวยสด ทนทานเป็นเลิศ ทำความสะอาดได้ง้าย

วิธีใช้ คนสีให้เข้ากันก่อนใช้ทาหรือพ่นบนผิววัตถุที่ต้องการ ผิววัสดุต้องสะอาด แห้ง ปราศจากคราบน้ำมัน หากจำเป็นต้องใช้น้ำมันผสมให้สามารถทาหรือพ่นได้ดี ให้ใช้ น้ำมันผสมสีเฟลกเบอร์ 5428 หรือ น้ำมันสนแท้เท่านั้นในปริมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ สีจะแห้งผิวภายใน 6 ชั่วโมง และจะแห้งแข็งภายใน 24 ชั่วโมง สีหนึ่งแกลลอนทาได้พื้นที่ประมาณ 45 ตารางเมตร

 • บรรจุด้วยวัสดุ:
  กระป๋องอลูมิเนียม
 • ปริมาณของสินค้า
  ขนาด 1 แกลอน บรรจุ 3.785 ลิตร
 • ขนาด 1/4 แกลอน บรรจุ 0.946 ลิตร
 • ขนาด 1/16 แกลอน บรรจุ 0.236 ลิตร
 • ขนาด 1/32 แกลอน บรรจุ 0.118 ลิตร
 • พื้นที่ใช้งาน:
  ขนาด 1 แกลอน พื้นที่ใช้งาน 30-35 ตรม. /เที่ยว
 • ขนาด 1/4 แกลอน พื้นที่ใช้งาน 8-10 ตรม./เที่ยว
 • ขนาด 1/16 แกลอน พื้นที่ใช้งาน 1.8-2 ตรม./เที่ยว
 • ขนาด 1/32 แกลอน พื้นที่ใช้งาน 0.7-1 ตรม./เที่ยว
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง