Good!
 • ชื่อสินค้า: สีน้ำอะคริลิคด้าน อเนกประสงค์ ใช้กับงานจิตกรรม/
 • ใช้เป็นแม่สีและสีโทนเข้ม
 • GP Gen-Tone
 • ขนาดบรรจุ: 1/16GL, 1/4GL, 1GL

สีน้ำอะคริลิคด้าน อเนกประสงค์ ใช้กับงานจิตกรรม/ใช้เป็นแม่สีและสีโทนเข้ม (GP Gen-Tone Multi-Purpose Acrylic Flat Colors For Professional Artists & For Use as Acrylic Tinting Colorants And Deep Tone Emulsion Finishes) สีอะคริลิคที่มีสีเข้มข้น ทนทานต่อสภาวะอากาศเมืองร้อนได้ดียืดหยุ่นเมื่อแห้งทำมาจากเม็ดสีที่ดีที่สุด มีน้ำหนักเบาที่สุดทำให้เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับศิลปินมืออาชีพ ใช้ได้ทั้งงานภายนอก และภายใน เก็บใว้ใช้งานได้นาน

Share this:

Colors

สีน้ำอะคริลิคด้าน อเนกประสงค์ ใช้กับงานจิตกรรม/ใช้เป็นแม่สีและสีโทนเข้ม (GP Gen-Tone Multi-Purpose Acrylic Flat Colors For Professional Artists & For Use as Acrylic Tinting Colorants And Deep Tone Emulsion Finishes) สีอะคริลิคที่มีสีเข้มข้น ทนทานต่อสภาวะอากาศเมืองร้อนได้ดียืดหยุ่นเมื่อแห้งทำมาจากเม็ดสีที่ดีที่สุด มีน้ำหนักเบาที่สุดทำให้เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับศิลปินมืออาชีพ ใช้ได้ทั้งงานภายนอก และภายใน เก็บใว้ใช้งานได้นาน

วิธีใช้

คนสีให้เข้ากันก่อนใช้ ตักแบ่งเทลงในกระป๋องเติมน้ำสะอาดคนให้เข้ากัน ควรเพิ่มปริมาณที่แน่นอนเท่านั้นที่ระบุไว้ในสูตรสีที่ใช้เพื่อให้มั่นใจว่าได้จับคู่สีอย่างถูกต้อง ถ้าใช้วัสดุจำนวนมากให้ใช้ปริมาณที่จำเป็นต้องใช้อย่างระมัดระวัง

คำเตือน

หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังเป็นเวลานานหรือการสูดดมละอองของเหลว ปิดภาชนะหลังการใช้งานแต่ละครั้ง เก็บให้พ้นมือเด็ก

 • บรรจุด้วยวัสดุ:
  กระป๋องอลูมิเนียม
 • ปริมาณของสินค้า
  ขนาด 1 แกลอน บรรจุ 3.785 ลิตร
 • ขนาด 1/4 แกลอน บรรจุ 0.946 ลิตร
 • ขนาด 1/16 แกลอน บรรจุ 0.236 ลิตร
 • พื้นที่ใช้งาน:
  ขนาด 1 แกลอน พื้นที่ใช้งาน 30-35 ตรม. /เที่ยว
 • ขนาด 1/4 แกลอน พื้นที่ใช้งาน 8-10 ตรม./เที่ยว
 • ขนาด 1/16 แกลอน พื้นที่ใช้งาน 1.8-2 ตรม./เที่ยว
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง