Good!
 • ชื่อสินค้า: น้ำมันผสมสี
 • GP GESYN SYNTHETIC ENAMEL REDUCER
 • ขนาดบรรจุ: 1/4GL, 1GL

น้ำมันผสมสี (GP GESYN SYNTHETIC ENAMEL REDUCER)น้ำมันผสมสี “เจชิน” เป็นตัวทำละลาย ใช้กับสีน้ำมันสำเร็จรูปเคลือบเงาชนิดสังเคราะห์ “เจชิน” หรือ สีน้ำมันเคลือบเงาสังเคราะห์อื่นๆ สีน้ำมัน และน้ำมันวานิช

น้ำมันผสมสี ชนิดแห้งเร็ว (GP GESYN SYNTHETIC ENAMEL REDUCER) #8058

1 Gallon บรรจุ 3.785 ลิตร
1/4 Gallon บรรจุ 0.946 ลิตร

Share this:


น้ำมันผสมสี (GP GESYN SYNTHETIC ENAMEL REDUCER)น้ำมันผสมสี “เจชิน” เป็นตัวทำละลาย ใช้กับสีน้ำมันสำเร็จรูปเคลือบเงาชนิดสังเคราะห์ “เจชิน” หรือ สีน้ำมันเคลือบเงาสังเคราะห์อื่นๆ สีน้ำมัน และน้ำมันวานิช

วิธีใช้ ใช้ผสมสีน้ำมันสำเร็จรูปเคลือบเงา “เจชิน” ไม่ควรผสมเกินร้อยละ 10 ของสีน้ำมันที่ต้องการเจือจาง กรณีต้องการใช้พ่น ไม่ควรผสมเกินร้อยละ 20 น้ำมันผสมสี เจชิน ยังใช้ล้างทำความสะอาดแปรง เครื่องมือและอุปกรณ์การพ่นสีได้อีกด้วย

คำเตือน คำเตือน อย่าเก็บในที่มีอุณหภูมิสูง หลีกเลี่ยงการสูดดม ใช้ในที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ปิดฝาให้แน่นหลังการใช้ และเก็บให้พ้นมือเด็ก

 • บรรจุด้วยวัสดุ:
  กระป๋องอลูมิเนียม
 • ปริมาณของสินค้า
  ขนาด 1 แกลอน บรรจุ 3.785 ลิตร
 • ขนาด 1/4 แกลอน บรรจุ 0.946 ลิตร
 • พื้นที่ใช้งาน:
  ขนาด 1 แกลอน พื้นที่ใช้งาน 30-35 ตรม./เที่ยว
 • ขนาด 1/4 แกลอน พื้นที่ใช้งาน 8-10 ตรม./เที่ยว
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง