Good!
 • ชื่อสินค้า: น้ำมันผสมสีรองพื้น อีป็อกซี่ ไฟว์สตาร์
 • GP 5 STAR EPOXY REDUCER
 • ขนาดบรรจุ: 300cc, 1/4GL, 1GL
 • ราคา: 75 - 650 บาท

น้ำมันผสมสีรองพื้น อีป็อกซี่ ไฟว์สตาร์ (GP 5 STAR EPOXY REDUCER) เป็นอีป็อกซี่ทินเนอร์ เบอร์ 5252 เจเนอรัลเพ้นท์ โดยเป็นตัวทำละลาย ใช้ร่วมกับสีน้ำมันสำเร็จรูปเคลือบเงาอีป็อกซี่ “ไฟว์สตาร์อีป็อกซี่เคมิคอลริสิชแท็นท์ฟินนิช” สีน้ำมันรองพื้น “ไฟว์สตาร์อีป็อกซี่ไพร์มเมอร์” และสีน้ำมันอีป็อกซี่อื่นๆ

GP 5 STAR EPOXY THINNER #5252

1 Gallon 650 ฿
1/4 Gallon 195 ฿
300 cc 75 ฿

Share this:


น้ำมันผสมสีรองพื้น อีป็อกซี่ ไฟว์สตาร์ (GP 5 STAR EPOXY REDUCER) เป็นอีป็อกซี่ทินเนอร์ เบอร์ 5252 เจเนอรัลเพ้นท์ โดยเป็นตัวทำละลาย ใช้ร่วมกับสีน้ำมันสำเร็จรูปเคลือบเงาอีป็อกซี่ “ไฟว์สตาร์อีป็อกซี่เคมิคอลริสิชแท็นท์ฟินนิช” สีน้ำมันรองพื้น “ไฟว์สตาร์อีป็อกซี่ไพร์มเมอร์” และสีน้ำมันอีป็อกซี่อื่นๆ

วิธีใช้ใช้ผสมกับสีน้ำมันสำเร็จรูปเคลือบเงาอีกป็อกซี่และสีน้ำมันรองพื้น “ไฟว์สตาร์” และสีอื่นๆที่ระบุข้างต้น ไม่ควรผสมน้ำมันผสมสี “ไฟว์สตาร์ อีป็อกซี่ รีดิวเซอร์” อีป็อกซี่ทินเนอร์ เบอร์ 5252 เกินร้อยละ 10 ของสีน้ำมันที่ต้องการเจือจาง กรณีต้องการใช้พ่น ไม่ควรผสมเกินร้อยละ 20 นอกจากนั้น น้ำมันผสมสี “ไฟว์สตาร์ อีป็อกซี่ รีดิวเซอร์” อีป็อกซี่ทินเนอร์ เบอร์ 5252 ยังสามารถใช้ล้างทำความสะอาดแปรง เครื่องมือและอุปกรณ์การพ่นสีได้อีกด้วย

คำเตือนอย่าเก็บในที่มีอุณหภูมิสูง หลีกเลี่ยงการสัมผัสและสูดดมติดต่อกันเป็นเวลานาน ควรใช้ในที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ล้างทำความสะอาดมือหลังการใช้งาน ปิดฝาให้แน่นหลังการใช้ และเก็บให้พ้นมือเด็ก

 • บรรจุด้วยวัสดุ:
  กระป๋องอลูมิเนียม
 • ปริมาณของสินค้า
  ขนาด 1 แกลอน บรรจุ 3.785 ลิตร
 • ขนาด 1/4 แกลอน บรรจุ 0.946 ลิตร
 • พื้นที่ใช้งาน:
  ขนาด 1 แกลอน พื้นที่ใช้งาน 30-35 ตรม./เที่ยว
 • ขนาด 1/4 แกลอน พื้นที่ใช้งาน 8-10 ตรม./เที่ยว
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง