Good!
 • ชื่อสินค้า: น้ำมันผสมสีรองพื้น อะคริลิคซูเปอร์พลายและซูเปอร์ไพร์ม
 • GP 5 STAR SUPERPLY & SUPERPRIMER ACRYLIC REDUCER
 • ขนาดบรรจุ: 30cc, 60cc, 300cc, 1/4GL, 1GL

น้ำมันผสมสีรองพื้น อะคริลิคซูเปอร์พลายและซูเปอร์ไพร์ม (GP 5 STAR SUPERPLY & SUPERPRIMER ACRYLIC REDUCER) น้ำมันผสมสี "ซูเปอร์พลาย" เป็นตัวทำละลายใช้กับสีน้ำมันสำเร็จรูปเคลือเงาชนิดอะครีลิค

"ซูเปอร์พลาย" สีน้ำมันรองพื้นอะครีลิค "ซูเปอร์ไพร์ม" น้ำยารองพื้นปูนเก่า "เจนซีล" สีน้ำมันเคลือบเงาอะครีลิค และสีน้ำมันอะครีลิคอื่นๆ

GP 5 STAR SUPERPLY & SUPERPRIMER ACRYLIC Thinner #5250

1 Gallon บรรจุ 3.785 ลิตร
1/4 Gallon บรรจุ 0.946 ลิตร
300 cc บรรจุ 0.3 ลิตร
60 cc บรรจุ 0.06 ลิตร
30 cc บรรจุ 0.03 ลิตร

Share this:


น้ำมันผสมสีรองพื้น อะคริลิคซูเปอร์พลายและซูเปอร์ไพร์ม (GP 5 STAR SUPERPLY & SUPERPRIMER ACRYLIC REDUCER) น้ำมันผสมสี "ซูเปอร์พลาย" เป็นตัวทำละลายใช้กับสีน้ำมันสำเร็จรูปเคลือเงาชนิดอะครีลิค

"ซูเปอร์พลาย" สีน้ำมันรองพื้นอะครีลิค "ซูเปอร์ไพร์ม" น้ำยารองพื้นปูนเก่า "เจนซีล" สีน้ำมันเคลือบเงาอะครีลิค และสีน้ำมันอะครีลิคอื่นๆ

วิธีใช้ ใช้ผสมสีน้ำมันสำเร็จรูปเคลือบเงาอะครีลิค "ซูเปอร์พลาย" และสีอื่นๆ ที่ระบุข้างต้น ไม่ควรผสมเกินร้อยละ 10 ของสีน้ำมันที่ต้องการเจือจาง กรณีที่ต้องการใช้พ่น ไม่ควรผสมเกินร้อยละ 20 น้ำมันผสมสีซูเปอร์พลาย ยังใช้ล้างทำความสะอาดแปรง เครื่องมือ และอุปกรณ์การพ่นสีได้อีกด้วย

คำเตือน อย่าเก็บในที่มีอุณหภูมิสูง หลีกเลี่ยงการสูดดม ใช้ในที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก ปิดผาให้แน่นหลังใช้ และเก็บให้พ้นมือเด็ก

 • บรรจุด้วยวัสดุ:
  กระป๋องอลูมิเนียม
 • ปริมาณของสินค้า
  ขนาด 1 แกลอน บรรจุ 3.785 ลิตร
 • ขนาด 1/4 แกลอน บรรจุ 0.946 ลิตร
 • พื้นที่ใช้งาน:
  ขนาด 1 แกลอน พื้นที่ใช้งาน 30-35 ตรม./เที่ยว
 • ขนาด 1/4 แกลอน พื้นที่ใช้งาน 8-10 ตรม./เที่ยว
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง