Good!
 • ชื่อสินค้า: น้ำมันทินเนอร์
 • GP LACQUERS THINNER
 • ขนาดบรรจุ: 1/4GL, 1GL, 5GL

น้ำมันทินเนอร(GP LACQUERS THINNER) เป็นทินเนอร์สำหรับใช้เพื่อเจือจางน้ำมันเคลือบเงา ได้ทั้งชนิดใสและสี

น้ำมันทินเนอร์ (LACQUERS THINNER) #6809

5 Gallon บรรจุ 18.925 ลิตร
1 Gallon บรรจุ 3.785 ลิตร
1/4 Gallon บรรจุ 0.946 ลิตร

Share this:


น้ำมันทินเนอร(GP LACQUERS THINNER) เป็นทินเนอร์สำหรับใช้เพื่อเจือจางน้ำมันเคลือบเงา ได้ทั้งชนิดใสและสี

วิธีใช้ ผสมน้ำมันเคลือบเงา ตามที่กำหนดบนฉลากของน้ำมัน หลีกเลี่ยงการใช้ในสภาพร้อน ชื้น

คำเตือน อย่าเก็บในที่มีอุณหภูมิสูง หลีกเลี่ยงการสูดดม ใช้ในที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ปิดฝาให้แน่นหลังการใช้ และเก็บให้พ้นมือเด็ก

 • บรรจุด้วยวัสดุ:
  กระป๋องอลูมิเนียม
 • ปริมาณของสินค้า
  ขนาด 5 แกลอน บรรจุ 18.925 ลิตร
 • ขนาด 1 แกลอน บรรจุ 3.785 ลิตร
 • ขนาด 1/4 แกลอน บรรจุ 0.946 ลิตร
 • พื้นที่ใช้งาน:
  ขนาด 5 แกลอน พื้นที่ใช้งาน 150-160 ตรม. /เที่ยว
 • ขนาด 1 แกลอน พื้นที่ใช้งาน 30-35 ตรม./เที่ยว
 • ขนาด 1/4 แกลอน พื้นที่ใช้งาน 8-10 ตรม./เที่ยว
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง