Good!
 • ชื่อสินค้า: สีน้ำมัน
 • GP FLEX
 • ขนาดบรรจุ: 1/32GL, 1/16GL, 1/4GL, 1GL

สีน้ำมัน(GP FLEX) สี “แฟลกซ์” #2613เป็นสีน้ำมันแอลขีด (ALKYD) ชนิดเงา ผลิตภัทฑ์สีตราทหาร (เจเนอรัลเพ้นส์) ใช้เป็นสีทาหรือพ่นรองพื้น สามารถใช้ในงานปิดทองคำเปลวหรือปิดแผ่นโลหะอื่นๆบนพื้นผิวใดๆได้ เหมาะสำหรับงานภายนอกและภายใน ฟิลม์สีสามารถยึดเกาะพื้นผิวได้ดี ยืดหยุ่นไม่แตกร้าว ทนต่อสภาวะอากาศเป็นเลิศ ใช้ทาหรือพ่นบนพื้นผิวได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นไม้ โลหะรวมถึงกระจก ฯลฯ สวยสด ทนทานเป็นเลิศ

GP FLEX สีเหลือง

1 Gallon บรรจุ 3.785 ลิตร
1/4 Gallon บรรจุ 0.946 ลิตร
1/16 Gallon บรรจุ 0.236 ลิตร
1/32 Gallon บรรจุ 0.118 ลิตร

Share this:


วิธีใช้ เพื่อคุณภาพของงาน แนะนำให้คนสีจนเนื้อสีเข้ากันดีก่อนใช้งาน หากต้องการเจือจางสี แนะนำให้ใช้น้ำมันผสมสีเฟลกซ์เบอร์ 5248 หรือน้ำมันสนแท้ ในอัตราส่วนร้อยละ 10 เตรียมพื้นผิวที่ต้องการทาหรือพ่นให้สะอาด แห้ง ปราศจาคฝุ่นผง คราบน้ำมัน หรือคราบสีเก่าที่ตกค้างอยู่ หลังทาหรือพ่น สีจะแห้งจนสามารถสัมผัสได้ภายใน 3 ชั่วโมง ผิวแห้งภายใน 5 ชั่วโมง และแห้งแข็งภายใน 24 ชั่วโมง สีหนึ่งแกลลอนสามารถใช้ทาหรือพ่นได้พื้นที่ประมาณ 45 ตารางเมตร

 • บรรจุด้วยวัสดุ:
  กระป๋องอลูมิเนียม
 • ปริมาณของสินค้า
  ขนาด 1 แกลอน บรรจุ 3.785 ลิตร
 • ขนาด 1/4 แกลอน บรรจุ 0.946 ลิตร
 • ขนาด 1/16 แกลอน บรรจุ 0.236 ลิตร
 • ขนาด 1/32 แกลอน บรรจุ 0.118 ลิตร
 • พื้นที่ใช้งาน:
  ขนาด 1 แกลอน พื้นที่ใช้งาน 30-35 ตรม. /เที่ยว
 • ขนาด 1/4 แกลอน พื้นที่ใช้งาน 8-10 ตรม./เที่ยว
 • ขนาด 1/16 แกลอน พื้นที่ใช้งาน 1.8-2 ตรม./เที่ยว
 • ขนาด 1/32 แกลอน พื้นที่ใช้งาน 0.7-1 ตรม./เที่ยว
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง