Good!
 • ชื่อสินค้า: น้ำมันลินสีด
 • GP LINSEED OIL
 • ขนาดบรรจุ: 1/4GL, 1GL

น้ำมันลินสีด 100% (GP LINSEED OIL) ผลิตจากเมล็ดต้นแฟลกซ์ รู้จักทั่วไปในชื่อ น้ำมันฮับบัก

วิธีใช้ ผสมกับสีปริมาณพอเหมาะ ไม่ทำให้คุณภาพของสีเปลี่ยน ช่วยให้งานสีแห้งช้าลงได้

น้ำมันลินสีด (Linseed oil)

1 Gallon บรรจุ 3.785 ลิตร
1/4 Gallon บรรจุ 0.946 ลิตร

Share this:


น้ำมันลินสีด 100% (GP LINSEED OIL) ผลิตจากเมล็ดต้นแฟลกซ์ รู้จักทั่วไปในชื่อ น้ำมันฮับบัก

วิธีใช้ ผสมกับสีปริมาณพอเหมาะ ไม่ทำให้คุณภาพของสีเปลี่ยน ช่วยให้งานสีแห้งช้าลงได้

 • บรรจุด้วยวัสดุ:
  กระป๋องอลูมิเนียม
 • ปริมาณของสินค้า
  ขนาด 1 แกลอน บรรจุ 3.785 ลิตร, ขนาด 1/4 แกลอน บรรจุ 0.946 ลิตร
 • พื้นที่ใช้งาน:
  ขนาด 1 แกลอน พื้นที่ใช้งาน 30-35 ตรม./เที่ยว, ขนาด 1/4 แกลอน พื้นที่ใช้งาน 8-10 ตรม./เที่ยว
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง