โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร และยา

โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร และยา จะเป็นการทำพื้นแบบโพลียูรีเทรน (PU SCREED / PU polyurethane mf) เหมาะสำหรับใช้ในพื้นที่ที่ต้องการความสะอาด ปลอดเชื้อโรค สามารถใช้รองรับการใช้งานหนัก, การกัดกร่อนเนื่องจากสารเคมี, ลักษณะพื้นผิวที่ได้มีความเรียบเหมาสำหรับรองรับการใช้งานอุตสาหกรรมได้หลากหลาย

การทำพื้นแบบ PU polyurethane mf เป็นพื้นโพลียูรีเทนชนิดผิวเรียบ มีความหนา 3 – 4 mm สามารถปรับระดับด้วยตัวเอง สำหรับเคลือบผิวคอนกรีตให้มีความทนทานต่อสภาวะอุณหภูมิที่แตกต่างได้ดี มีความแข็งแรงทนทาน สามารถทนอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 0 ถึง 80 องศาเซลเซียส และมีส่วนผสมของ Polygine หรือ สารยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย และเชื้อรา เหมาะสำหรับจะใช้เคลือบผิวคอนกรีตในอุตสาหกรรมที่ใช้งานในสภาพพื้นที่ ทั้งเปียก และ แห้ง โดยจะมีการยับยั้งในส่วนของเชื้อรา ไม่ให้เจริญเติบโตในสภาวะของห้อง ที่ต้องการปลอดจากเชื้อโรคต่างๆ เช่น โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร และยา เป็นต้น

คุณสมบัติพิเศษของพื้นแบบโพลียูรีเทรนชนิดผิวเรียบ

 • ผิวเรียบ,ไม่ลื่น, ไร้รอยต่อ, พื้นผิวทึบน้ำ
 • ทนทานต่อสารเคมี
 • ไม่ก่อให้เกิดการเพาะเชื้อโรค เชื้อรา หรือแบคทีเรีย
 • ทนทานต่อการขัดถูเสียดสี
 • ทนทานต่อสารเคมี
 • หลังติดตั้งเสร็จสามารถเข้าใช้งานได้เร็วภายใน 12-24 ชั่วโมง
 • ทำความสะอาดและบำรุงรักษาง่าย
ลักษณะการใช้งาน

 • โรงงานผลิตอาหารและเครื่องดื่ม
 • โรงงานผลิตสารเคมี
 • อุตสาหกรรมยา
 • โกดังและพื้นที่เก็บสินค้า
ลักษณะตัวอย่างพื้นที่มีการเคลือบพื้นด้วยโพลียูรีเทนชนิดผิวเรียบ (PU SCREED / PU polyurethane mf)

waterproof
waterproof
waterproof
waterproof
waterproof
waterproof
waterproof
waterproof
waterproof
waterproof