การทาสีอาคารวัด/โบสถ์ภายนอกหรือเจดีย์ ให้ทนแดดทนฝนทนหิมะ

by admin

ขั้นที่ 1 การเตรียมพื้นผิว

เราควรทิ้งพื้นผิวปูนใหม่ให้แห้งสนิทอย่างน้อย 1 เดือน หลังจากฉาบปูน

ขั้นที่ 2 การทาสีรองพื้น

การทาสีรองพื้นปูนใหม่ เราสามารถใช้สีรองพื้นน้ำอะคริลิคสำหรับทาผนังปูน (GP Gen-Prime) ซึ่งสีรองพื้นรุ่นนี้สามารถใช้ได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร โดยต้องทาจำนวน 1 เที่ยว ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 30 นาที – 2 ชั่วโมงก่อนทาสีจริงทับหน้า

ขั้นที่ 3 การทาสีทับหน้า

การทาสีจริงทับหน้า จะแบ่งเป็น 3 กรณี คือ

กรณีที่ 1 หากต้องการทาสีภายนอกอาคาร เราสามารถใช้สีน้ำอะคริลิคสำหรับทาผนังปูนภายนอก คือ ผลิตภัณฑ์ ชื่อ GP Gen-Shield

กรณีที่ 2 หากต้องการทาสีภายในอาคาร เราสามารถใช้สีน้ำอะคริลิคสำหรับทาผนังปูนภายใน คือ ผลิตภัณฑ์ ชื่อ GP Gen-Care

กรณีที่ 3 เราสามารถใช้สีน้ำอะคริลิคนี้เพียงตัวเดียว ในการทาผนังปูนทั้งภายนอกและภายใน คือ ผลิตภัณฑ์ชื่อGP Gen-Guard

โดยเราต้องทาสีน้ำอะคริลิคนี้อย่างน้อย 2 เที่ยวหรือจนกลบมิด โดยทิ้งระยะห่างระหว่างสีที่ทาชั้นแรกและชั้นถัดไปอย่างน้อย 2 ชั่วโมง